Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sponsoring

Constant IT helpt niet alleen organisaties om succesvol gebruik te maken van de cloud, maar draagt ook graag een steentje bij aan een betere wereld. Dat doen we door sponsoring én door zelf zoveel mogelijk duurzame en verantwoorde keuzes te maken.

Samen op weg naar een betere wereld

Een betere wereld creëren is niet alleen een taak voor de overheid, ngo’s en burgers. Wij vinden dat ook bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen en geven graag het goede voorbeeld.

Zo gaan wij verspilling tegen op kantoor, streven we naar een diervriendelijke en duurzame kantine, hebben we elektrische scooters en stimuleren we het gebruik van fietsen in plaats van auto’s.

Mensen werken tegenwoordig graag voor een bedrijf dat belang hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en thema’s als duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn. Dat is voor ons nóg een extra reden om MVO steeds verder te incorporeren in onze bedrijfsvoering en -cultuur.

Sponsoring

Constant IT sponsort al meer dan tien jaar een groot aantal verschillende goede doelen. Binnen ons MVO-beleid sponsoren wij enkele organisaties langdurig, zowel financieel als in natura.

Stichting Omega: dagcentrum voor meervoudig gehandicapten

Een aantal medewerkers van ons signaleerde de ongekende mogelijkheden en uitstekende zorg bij Stichting Omega.
Omega is een dagbehandelingscentrum voor kinderen en volwassenen met (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen, met een gemiddeld ontwikkelingsniveau van onder de 12 maanden.
Het centrum is in 1976 opgericht door ouders. Zij zochten adequate dagbesteding voor hun thuiswonende kind en vonden dat nergens. Ouders zijn nog steeds de belangrijkste partners van de medewerkers van Omega omdat zij meer weten van hun kind dan wie dan ook.  Omega gaat ervan uit dat alle deelnemers mogelijkheden hebben. Omega stimuleert de ontwikkeling van deze bijzondere doelgroep en bevordert hun participatie in de maatschappij.
Het is belangrijk dat ze mee kunnen doen!

Voor meer informatie over Stichting Omega: www.stichtingomega.nl.

Van onze financiële bijdrage kunnen bijvoorbeeld extra speeltuigen, hulpmiddelen of toestellen worden aangeschaft. Daarnaast zullen we Stichting Omega de komende periode in natura sponsoren, door samen met hen op te trekken en te helpen bij verschillende events en uitjes.

Marga Nieuwenhuijse en Heleen Vissers van Stichting Omega en Robin Kuipers van Constant IT.

 

SOS Kinderdorpen

Geen kind mag alleen opgroeien. SOS Kinderdorpen gelooft dat familie de enige effectieve plek is voor de ontwikkeling van een kind. Daarom zorgen ze ervoor dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige, liefdevolle familie – bij voorkeur hun eigen familie.

Wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor of groeit op in een onveilige situatie. Voor deze kinderen zet SOS Kinderdorpen zich in 136 landen en gebieden structureel in. Ze steunen kwetsbare families bij de zorg en bescherming van hun kinderen, zodat voorkomen wordt dat de familie uiteenvalt. Kinderen die er alleen voorstaan of in een onveilige situatie opgroeien, geven ze een nieuw thuis binnen een (SOS) familie. Kinderen en jongeren kunnen naar school en aan relevante, praktische en persoonlijke vaardigheden werken, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen die voor zichzelf en de mensen om hen heen kunnen zorgen. Want wat een kind leert, geeft het door.
Constant IT draagt SOS Kinderdorpen een warm hart toe en werkt al jarenlang succesvol samen. Met onze financiële bijdrage helpen we kinderen die er alleen voor (dreigen te) staan een veilig thuis te geven.

In noodsituaties bieden ze vanuit onze lokale organisatie en faciliteiten bescherming en duurzame, efficiënte hulp aan kinderen en families.
Voor meer informatie over SOS Kinderdorpen: https://www.soskinderdorpen.nl/over-sos-kinderdorpen

Constant IT sponsort SOS Kinderdorpen

Arian Buurman van SOS Kinderdorpen en Niels Hoogerdijk van Constant IT