Cinekid

Jaarlijks organiseert Cinekid tijdens de herfstvakantie het internationale Cinekid Film-, Televisie- en Nieuwe Mediafestival voor de jeugd. Al meer dan 25 jaar zet de organisatie zich in om de productie van kwalitatieve media voor kinderen te stimuleren, bijzondere producties toegankelijk te maken en de jonge doelgroep actief en creatief bij media te betrekken.

Na overname van het IT beheer, heeft Constant IT geassisteerd bij een verhuizing van het kantoor naar Amsterdam Noord. Ons team heeft de coördinatie van de IT en telefonie verzorgd, zodat alles klaar was voor gebruik. Tevens is er een nieuw netwerk en een nieuwe serveromgeving geïmplementeerd en voorzien wij de stichting van ons proactieve systeembeheer.

Sector: 
Kunst, cultuur en media